Weg met de stress voor de Entreetoets groep 7

Weg met de stress voor de Entreetoets groep 7

De Entreetoets wordt in de laatste maanden van het schooljaar afgenomen om meer inzicht te krijgen waar een leerling staat in groep 7. Het is een belangrijke toets. Waar liggen de sterke punten van de leerling en waarbij heeft de leerling nog wat extra hulp nodig? De entreetoets dient voornamelijk als een hulpmiddel voor de school zelf, maar is toch erg officieel. Er wordt daarom de laatste jaren ook steeds meer waarde gehecht een de Entreetoets. Het is één toets die het totale niveau van de leerling meet op basis van een score wat een voorlopig schooladvies is voor de middelbare school.

De entreetoets is opgebouwd uit drie modules. De basistoets bestaat uit 180 vragen verdeeld over drie onderwerpen, namelijk rekenen, lezen en taalverzorging. De scores worden vergeleken met landelijke gemiddeldes. Als de school een meer nauwkeurig beeld wil krijgen van de leerling, kan de school ervoor kiezen om de tweede module af te nemen, de verdieping, die uit 130 extra vragen bestaat. Daarnaast is er nog een module, Verbreding, die de leerling test op luisteren, schrijven en woordenschat. Het is dus aan de school om te kiezen of leerlingen naast de basistoets ook de Verdieping of de Verbreding moeten maken.

De week waarin de toets wordt afgenomen is vaak een pittige week. Dit kan ook behoorlijk stressvol zijn voor zowel de leerling als de ouders. Het is daarom belangrijk dat de leerling zich goed voorbereid op de Entreetoets groep 7. Op extraas.nl kan je de entreetoets groep 7 oefenen. Kijk hiervoor op de website cito oefenen groep 7. Hier vind je ook nog veel meer uitleg en voorbeeldvragen. Wees goed voorbereid voor de Entreetoets groep 7 als leerling en laat zien wat je kan!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.