Beslag leggen kan dat altijd?

Beslag leggen kan dat altijd?

Voordat er beslag gelegd kan worden moet er je een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Toch moet ook de gerechtsdeurwaarder ook zich aan bepaalde regels houden want hij of zij kan niet zomaar op van alles beslag leggen. Eerst moet er via een rechter toestemming zijn voordat een gerechtsdeurwaarder beslag mag leggen. Deze toestemming krijgt de gerechtsdeurwaarder pas als de zaak voor een rechtbank is geweest en daar besloten is om over te gaan op beslaglegging. Eerst krijgt de schuldenaar nog een kans om de schuld te voldoen daarna is het te laat en zal er niks meer de beslaglegging in de weg komen te staan.

Soorten beslaglegging

Een rechter kan opdracht geven aan de gerechtsdeurwaarder om beslag te laten leggen. Hiervoor zijn er ook verschillende mogelijkheden. Er kan namelijk beslag gelegd worden op verschillende zaken zoals loon of een uitkering. Hier wordt dan gefocust op geld. Ook is er de mogelijkheid dat er beslag gelegd wordt op zaken. Zoals een auto, tv of andere vormen van inboedel. Registergoederen zijn ook mogelijk om beslag op te laten zoals een huis, boot of bedrijfspand. De laatste vorm is een beslag op banktegoed, effecten of aandelen ook kan bijvoorbeeld de inhoud van een kluis. Op zaken die noodzakelijk zijn om van te leven mag men geen beslag leggen.

Op hoeveel kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen?

Een rechter of overheid bepaald uiteindelijk of de gerechtsdeurwaarder langs gaat bij de schuldenaar om beslag te leggen. Bij beslag leggen gaat het om de hoeveelheid die de schuldenaar aan de tegenpartij verschuldigd is. Zo mag de gerechtsdeurwaarder dus alleen beslag leggen op zaken die in het geheel net zo veel waard zijn als de totale schuld. Niet meer dan dat anders wordt erop te veel beslag gelegd en raakt de schuldenaar nog verder in de problemen. Het komt dus wel eens voor dat er onrechtmatig beslag wordt gelegd en dan moet er opnieuw een verslag opgemaakt worden om te zorgen dat de op rechtmatige hoeveelheid beslag gelegd wordt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.